Företagsekonomi

Lär dig budgetering, kalkylering och att analysera ditt företags siffror!

Kursinnehåll

Peter Reivall